Använd Smartcat AI för att påskynda den globala kursutbyggnaden

Skapa kurser på valfritt språk och utnyttja ditt eget företags innehåll

– Det var en snabb omloppstid från början. Det tog oss mindre än två veckor att översätta en enorm volym på innehåll. Smartcat gjorde det stressfritt för oss.”

Cynthia Gibbs

Utbildningsansvarig

"Smartcat AI:s förmåga att hämta innehåll från ett centralt arkiv och införliva översättningsminnen och ordlistor över alla projektteam innebär att verksamheten som helhet vinner på varje teams översättningar."

Josie Millis

Marknadschef för kund

9.6

Enkel installation

9.3

Enkel användning

Ledare för G2 sommaren 2023

Möt våra experter på Smartcat-lösningar

Clark Hayes

Direktör för kontohantering

Jean-Luc Saillard

Senior lösningsexpert

Ah-Young Revenco

Säljutvecklingsrepresentant

Pedro Condeixa

Strategisk kundansvarig

Jane Strickland

Strategisk kundframgångsansvarig

Smartcat

Software Localization Tools,Translation Management,Computer-Assisted Translation,Website Translation Tools

9.1

110

10

0

Priced from: $0